- Boeken.

Boeken geschreven door Jeanne Meijs

 

Voor Duitse, Engelse en Franse vertalingen: zie HOME.

=============================================================

 

Puberteit


Deel 1, Puberteit

------------------------

- Wat is de puberteit, wat gebeurt er dan?
- De denk- gevoels- en doe-puber
- De overgang van het 17e jaar
- Woekeringen in gedrag, gedachten en gevoelens
- Liegen en stelen
- Relatie tussen lichaam en ziel
- Zielskracht

 

Deel 2, De puber

------------------------

- Leefsituatie
- Seksualiteit
- School en beroep - entelechie
- Verveling
- Geld en arbeid

 

Deel 3, De ouders

--------------------------

- Ouderliefde-de puber kwijt?
- De beeldentaal van de bevalling
- Behoefte aan een echte vader, alleenstaand ouderschap
- Energieverlies ouders
- Afsluiting van de puberteit
- 5 verhalen en een gedicht

 6e druk | paperback | 238 blz. | € 19,90 | ISBN: 9789062382484 | Uitgeverij Christofoor


==================================================================

De puberteit voorbij

- Van puberteit naar volwassenheid
- Het belang van verhalen en beelden
- Voelen: verschillen, emoties, sensaties, blokkades,  de gevoelsmens, overgevoeligheid etc.
- Denken: wetenschap, aandacht, IQ, gevangenschap, de denker, de taken van het denken
- Willen: wilskracht, wilsmens, wilszwakte, de macht van de zwakken, begeerten, willoosheid
- Drie langere verhalen en een aanduiding van hun betekenis m.b.t. voelen, denken, willen1e druk | paperback | 283 blz. | € 19,90 | ISBN: 9789062386741 | Uitgeverij Christofoor

===================================================================

De diepste kloof

- Kinderen met problemen
- Het groeiproces van je kind omschreven als het bouwen van een eigen huis
- Entelechie, engel en het eigen ik van het kind. Zielenhuid.

- Actief beeldende therapie: wat is dat, hoe werkt het? Met voorbeelden
- 15 nieuwe sprookjes

 2e druk | paperback | 192 blz. | € 19,90 | ISBN: 9789062385478 | Uitgeverij Christofoor


===================================================================

Opvoeden in de 21e eeuw

Zes lezingen en vier korte verhalen
- Opvoeden in de 21e eeuw, ruimte en tijd, het beeldende vermogen, waarneming en denken en de computer/t.v., taal en cultuurverschillen
- Opvoeden en religie, levensstroom door aandacht tot liefde en woestijnweg door schrikken tot afgesnoerd zijn.
- Pesten, rol van de ouders, de pestwer, het slachtoffer.
- Grenzen en autoriteit, kinderen, pubers
- Agressie en onrust, evenwicht
- Normaal of karakteristiek?
- Actief beeldende therapie, denkontwikkeling via de beeldende ontwikkeling, diagnose, therapie


1e druk | paperback | 176 blz. | € 19,90 | ISBN: 9789062387335 | Uitgeverij Christofoor

=======================================================================

Menswaardig opvoeden

8 lezingen en drie bijbehorende verhalen.

- Materialisme in de opvoedingsstijl thuis en op school, versnellen.., kind mogen zijn,
denken met het hart, opvoeden als ontmoetingenreeks
- Puberteit en het materialisme, hebben en zijn, ego, zorg voor het lichaam, 
- Dyslexie in de opvoeding, dyslexie in gedrag, dyslexie als inhoudelijke gave versus uiterlijke problemen
, praktische oefeningen
- Opvoeden in verbondenheid, tussen geest-kind-aarde, tijd en ruimte, blijheid, tederheid en dankbaarheid, binnenwereld en buitenwereld
- Puberteit en religie? Hemelwater, drinkwater, grondwater , verbonden in het hart. Vervallen kansen en mogelijkheden
- Opvoeden in deze eeuw, zinvolheid-zinloosheid, entelechie, de drie zeven jaarsperiodes
- Vaderen en moederen, familie en gezin, borgen, pesten, praktische voorbeelden van het verschil tussen moederen en vaderen
- Vaderen en moederen, verwarring omtrent deze twee begrippen, hoeveel capaciteit is er, de vader en moeder-brug
 
 
1e druk | paperback | 176 blz. | € 19,90 | ISBN: 9789062387663 | Uitgeverij Christofoor

===================================================================

Liefde en seksualiteit

Veertien hoofdstukken met de kleur en sfeer van zeven planeten, zon, maan, saturnus, jupiter, mars, venus, mercurius.
Sprookje van Eros en Fabel.

Onderwerpen zijn o.a.:
Mens en Liefde: Ontmoeting, verliefdheid, verschillende belangen/behoeftes,verlangen, jaloezie, macht, afscheid, begeerten, dogma's, taboes, wijsheid, verheffing van seksualiteit tot liefde, ontplooiing van liefde, abortus, jonge pubers
Door het boek verspreid de uitleg van veel beelden van het sprookje van Eros en Fabel van Novalis.
De praktijk van het voorlichten van jong tot oud, voorbeeldverhalen, manieren om incest, kinderlokker etcetera in beeld te brengen voor de kleintjes. Weerstand tegen geslachtsrijpheid, menstruatie, integriteit van het lichaam, privacy, het voorbereiden op eigen seksuele ervaringen, gevoelens, mooie beelden als informatie voor- en tegenover het vele lelijke weten van porno en media, adolescentie etcetera.

 
1e druk | gebonden | 431 blz. | € 29,50 | ISBN: 9789062386253 | Uitgeverij Christofoor

Seksuele voorlichting in de praktijk

======================================================================

Een cirkel van leven

 

 

Een kleurrijke gedachtencirkel die het jaar rond,
op elke dag, een verrassend venster opent
naar het leven.

Voor dit boek geldt wat Jeanne zelf zegt:
'Een geschreven boek
is een buiten het eigen lichaam
functionerend hart
van de schrijver.'

 

 

1e druk l hardcover l 136 blz. l € 14,50 l ISBN: 9491748092 l Cichorei

 

=======================================================

 

Kinderwens

 

Dit boek is vooral bedoeld voor jonge mensen die verder willen kijken dan een zwangerschapstest. Veel besluiten die genomen worden in de vruchtbare leeftijd zijn onomkeerbaar, en weinig thema’s raken een mens zo diep als dat van het wel of niet kinderen krijgen. In het denken over ongeboren leven heerst aan de ene kant over-romantisering en is er aan de andere kant koude rationaliteit. Wolken roze en blauw en baby-paradijzen staan tegenover geboorte- planning en kunstmatige bevruchtingstechnieken. Hoe vind je je weg daarin? Is er nog een persoonlijke en echt menselijke verhouding tot dit thema mogelijk? In dit boek komen ook vragen aan de orde als: Kun je een zin ontdekken in het komen of wegblijven van een kind? Is een miskraam werkelijk mis? Wát en vooral wíe spreekt er een woordje mee rondom al deze vragen? Jeanne Meijs schrijft over deze thema’s in heldere, goed leesbare taal, aangevuld met aangrijpende voorbeelden uit de praktijk.

 

 
1e druk | paperback | 144 blz. | € 17,50 | ISBN: 9789060388907 | Uitgeverij Christofoor

===================================================================

De Wriemeltenen

 

In een kleine stad leeft een bijzondere familie, de familie Wriemel. Iedereen heeft daar wriemeltenen, zodat ze alles kunnen... behalve stilzitten!
Om hen heen wonen nog meer heel bijzondere mensen, zoals de families Cocon, Bankroet en Dwarsdeuren en de tweeling Dis en Lis.

Meneer Recht Regel uit Schaduwstad is niet veel goeds van plan met de kinderen Wriemel en hun buren.
Om zijn plannen te dwarsbomen, gaan de kinderen daarom op zoek naar die geheimzinnige Schaduwstad met zijn duistere inwoners. Na veel spannende avonturen komen ze oog in oog te staan met de baas van deze stad...

Een boek voor kinderen van 7 tot 107 jaar.

 

1e druk l hardcover l 96 blz. l € 15,50 l ISBN: 9081679988 l Cichorei

=============================================================== 


De Tovermuts

- Voorleesverhaal voor kinderen over een tweeling die op zoek gaan naar het verloren vermogen tot spelen
- Inhoudelijke uitleg van de beelden in het verhaal voor de ouders
 
 
1e druk | paperback | 47 blz. | € 9,00 | ISBN: 9789062387571 | Uitgeverij Christofoor

=================================================================
  

Het sprookje van Eros en Fabel

            

Voorlees-versie van het sprookje van Eros en Fabel. 

Wie een kind dit sprookje voorleest, vertelt het verhaal van de liefde. Het sprookje van Eros en Fabel is ruim tweehonderd jaar geleden geschreven door Novalis. Jeanne Meijs bewerkte het, zodat het ook geschikt is voor kinderen, en het werd rijkelijk geïllustreerd door Maria Moll.

Veel relaties kennen losse eindjes. Dit unieke sprookje vertelt hoe de liefde gouden draden kan spinnen tussen mensen, waardoor ontstaat wat de kleine Fabel zingt: '...in liefde en vrede komt ten einde de strijd...'

Het oorspronkelijke verhaal is in een nieuwe vertaling opgenomen in het boek Liefde en seksualiteit van Jeanne Meijs, dat eind 2006 verscheen bij uitgeverij Christofoor. In dit boek worden de beelden van het sprookje fijnzinnig en diepgaand besproken. Daardoor worden ze vruchtbaar voor volwassenen en wijzen ze een weg in de relationele opvoeding van jongeren. 

 


1e druk | paperback | 32 blz. | € 14,50 | ISBN: 9789062388450 | Uitgeverij Christofoor

 

deze website is voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2018

177511 bezoekers (275652 hits) sinds 25-4-2007